Shpallje, 17.01.2023

Shpallje, 17.01.2023

Shpallje January 17, 2023 - 15:02

Mehmet Jashanica shpall të pavlefshme dëftesën e viteve I, II, III, IV dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Petrit Duriqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-8 të SHFMU “Skënderbeu”, Kraishtë - Lipjan.

Armend Gorda shpall të pavlefshme certifikatën e muratorit, IAPP “Dituria”, Prizren.

Habip Osmani BI shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600565115, Prizren.

Denis Ukimeri shpall të pavlefshme certifikatën e muratorit, IAPP “Dituria”, Prizren.

Osman Hyseni shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme ekonomike “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Arianna Kabashi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III të shkollës së mesme “Hivzi Sylejmani”, Prishtinë.

Mentor Çoçaj shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II të shkollës së mesme “Hivzi Sylejmani”, Prishtinë.

Flamur Berisha shpall të pavlefshme dëftesën e klasës XI, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Luan Kuqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80668384, dyqani tregtar “Goni”, Suharekë.