Shpallje, 16.01.2023

Shpallje, 16.01.2023

Shpallje January 16, 2023 - 15:06

Nderim Musaj shpall të pavlefshme dëftesat e nëntëvjeçares, SHF “Dituria”, Samadrexhë.

Shpejtim Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën e tetëvjeçares, SHF “Bajram Curri”, Nishor.

Alush Zekolli shpall të pavlefshme dëftesën e tetëvjeçares, SHF “Ramë Bllaca”, Bllacë.

Sherif Kuqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Blerina Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI-IX, SHF “V. P. Shkodrani”, Leshan.

Rinor Mangjuka shpall të pavlefshme certifikatën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Rifat Iballi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë

Agim Usaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Shpresa Salihu shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Futur Jupaj shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Endrit Hamzaj shpall të pavlefrshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Besnik Kadolli shpall të pvalefshme dëftesat e tetëvjeçares, SHF “Vëllezërit Frashëri”, Bukosh.

Zenel Luzha shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Afrim Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Luftrim Karpuzi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-5 dhe 6-9 të SHFMU “Ibrahim Banushi”, Shalë - Lipjan.

Rinor Reqica shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12, 13 dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

“United Media” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznisit me nr. 811495101, Prizren.

Rejhan Muji BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811916082, Prizren.

Lavdim Shala shpall të pavlefshme diplomën, certifikaten, dëftesat e klasave X, XI, XII, XIII, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.