Shpallje, 29.11.2022

Shpallje, 29.11.2022

Shpallje November 29, 2022 - 15:43

Meriton Bislimi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, shkolla e mesme profesionale “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Bardhyl Gashi shpall të pavlefshme dëftesën dhe diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Liridona Spahija shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Dituria”, Samadrexhë.

Fitim Kadriaj shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Shkëndija”, Suharekë

Imer Zajmi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Yllnor Aliaj shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHF “Migjeni”, Gjinoc.

Sherif Buzhala shpall të pavlefshme dëftesat, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Yllnor Aliaj shpall të pavlefshme dëftesat e kl. VI-IX, SHMU “Migjeni”, Gjinoc.

Mustaf Berisha shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Ilir Bytyqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70678314, NNP “Lili”, Suharekë.

Pranvera Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHMU “Bajram Curri”, Nishor.

Idriz Ndrecaj shpall të pavlefshme certifikatën e SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Qlirim Kolgeci shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit nr. 811907403, “Mobil shop Limi”, Suharekë.

Alban Hoxha shpall të pavlefshme dëftesën, SHMU “Ramë Bllaca”, Bllacë.

Aslan Muqa shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Burim Krasniqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit nr. 811043116, NTSH “Buli”, Suharekë.

Alban Hoti shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Lirim Shala shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Rilindja”, Nëpërbisht.

Shehrije Buzhala shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Antigona Makica shpall të pavlefshme dëftesat tetëvjeçare, SHF “Kongresi i Manastirit”, Studençan.

Antigona Makica shpall të pavlefshme dëftesën e kl. IV-IX, SHMU “Kongresi i Manastirit”, Studençan.

Ramiz Bajrami shpall të pavlefshme dëftesat e kl. X, XI, XII, XIII, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Bajram Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Gzim Bytyqi shpall të pavlefshme certifikatën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Besim Gasgi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Capital Invest” SHPK me nr. 811033208, Suharekë.

Fetah Hoti shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit nr. 70703831, DPT “Erba Pharm”, Suharekë.

Sevdije Balaj shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHF “28 Nëntori”, Doberdelan.

Ibadete Balaj shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHF “28 Nëntori”, Doberdelan.

Bekim Rexha shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e viteve I, II, III, IV, shkollës së mesme “Hoxhë Kadri Prishtina”.

“Onayx Hookah Large” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811369843, Prishtinë.