Shpallje, 23.11.2022

Shpallje, 23.11.2022

Shpallje November 23, 2022 - 15:22

Vendim Morina shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën, diplomën e SHM “Qendra e Kompetencës”, Prizren.

Tedmira Cufta BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811326760, Prizren.

Blend Thaqi BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 81152888, Prizren.

NT “Mekke – Com” shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330019861, Prizren

Euron Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VI, “Gymnazium Loyola”, Prizren.

Bashkim J. Thaqi BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810744046, Prizren.

Sinan Shabani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Albatros A+B” SHPK me nr. fiskal 811864893.

Avni Tmava shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV dhe diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Rifat ismajli shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme profesionale “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Fatos Alidema shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme, gjimnazi “Kuvendi Lezhës”, Pozhoran - Viti.

Arben Ismajli shpall të pavlefshme dëftesat e klasës 8, SHFMU “Nazmi Pajaziti”, Radivojc.