Shpallje, 22.11.2022

Shpallje, 22.11.2022

Shpallje November 22, 2022 - 15:21

Rexhep Morina shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Drita Kryeziu Rama shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Bernard Nujiqi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme, gjimnazi “Kuvendi i Lezhës”, Viti.