Shpallje, 04.10.2022

Shpallje October 04, 2022 - 15:50

Ganimete Fazlija shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Bajram Curri”, Nekoc.

Visar Kradniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Nysret Heta shpall të pavlefshme dëftesën e kl. I-VIII, SHF “Ali Gashi”, Çikatovë e Re.

Arbnor Dvorani shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Pajtim Morina shpall të pavlefshme dëftesën e kl. I-V dhe VI-IX, SHFMU “Naim Frashëri”, Gllobar.

Shqipdon Karaxha shpall të pavlefshme dëftesat dhe certifikatën e maturës në SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Leotrim Shala shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Hivzi Elshani shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Egzon Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Enis Ademi shpall të pavlefshme dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Shkelqim Hajdari shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X të SHMT “Nexhmedin Nixha”, Gjakovë.

Zgjim Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII të gjimnazit “Hajdar Dushi”, Gjakovë.

Igan Lleshi shpall të pavlefshme dëftesën e kl. X të kolegjit “Mehmet Akif”, Gjakovë.

Agnesa Gërbeshi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Fatime Salihaj shpall të pavlefshme diplomën e SHMG “Naim Frashëri”, Shtime.

Lirim Terpeza shpall dëftesën e klasave 6-9, SHFMU “Kadri Beba”, Ribar i Madh – Lipjan.

Altin Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, Xl, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Agjencia turistike “Euro – Tours” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70640988, Prizren.

Gani Shigjeqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Remzi Ademaj”, Prizren.

Mirjeta Rafshi shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën, diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Agnesa Gërbeshi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Fatime Salihaj shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Naim Frashëri”, Shtime.

Lirim Terpeza shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9, SHFMU “Kadri Beba”, Ribar i Madh – Lipjan.

Donik Bajrami shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII dhe diplomën, shkolla e mesme “Gjin Gazulli”, Prishtinë.