Shpallje, 03.10.2022

Shpallje, 03.10.2022

Shpallje October 03, 2022 - 12:51

Lavdat Vllahiu B.I. shpall të pavlefshme certifikatën e numrit unik identifikues 810007379.

Arigon Latifi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Nuhi Ahmeti shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Granit Berisha shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I-V dhe VI-IX, SHFMU “Arsim Maliqaj”, Poslishtë.

Lautrim Fanaj shpall të pavlefshme dëftesat e klasave VI-IX, SHFMU “Naim Frashëri”, Kobajë.

Genc Hyseni shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Adija Rama shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Dibran Bekteshi shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Ymer Prizreni”, Prizren.

Behare Tafallari shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Agon Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, Xl, XII, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Marija Zefi shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Dom Mikel Tarabulluzi”, kl. I-VIII, Stubëll e Epërme – Viti.

Marija Zefi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 9, 10, 11, shkolla e mesme “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Ledion Besmir Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Njazi Rexhepi”, kl. I – V, Sllatinë e Epërme - Viti.

Erind Kamberi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12, si dhe diplomën e shkollës së mesme “Kuvendi i Lezhës”, Viti.