Shpallje, 26.09.2022

Shpallje, 26.09.2022

Shpallje September 26, 2022 - 15:04

Leotrim Reshani shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Besart Kokollari shpall të pavlefshme dëftesat e kl. X, XI, XII, XIII, SHMT “Skender Laurasi”, Suharekë.

Milaim Kroni shpall të pavlefshme dëftesën e tetëvjeçares, SHF “Ramë Bllaca”, Bllacë.

Yllka Kadolli shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Lorik Bekteshi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Xhemajl Kadriaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Ismet Baralija shpall të pavlefshme certifikatën me nr. 811037440, “Ismet Baralija B.I”, Suharekë.

Elton Hoxha shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMP “Abdyl Rama”, Shirokë.

Zymer Shala shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Zgjim Zyba shpall të pavlefshme certifikatën dhe diplomën e SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Ilir Gashi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Denis Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Vaso Pashë Shkodrani”, Tërnje - Suharekë.

Rifat Zyba shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Ermir Abazi shpall të pavlefshme dëftesën e kl. X, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Ermir Abazi shpall të pavlefshme dëftesat e kl. XI, XII, SHMP “Abdyl Rama”, Shirokë.

Mergim Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e nëntëvjeçares, SHF “Edit Durham”, Mushtisht.

Besart Brahimaj shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Kushtrim Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Besianë Selimaj shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Samire Gallopeni shpall të pavlefshme dëftesën e viteve VI, VII, VIII, IX, SHMU “28 Nëntori”, Doberdelan.

NPT “Pro Metro Corp” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70304000, Prizren.

Rexhep Bllaca shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Filzana Kasi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I – VIII, SHFMU “25 Maji”, Lubinjë e Poshtme.

Bujar Muqa shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHMP “Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”, Kaçanik.