Shpallje, 19.09.2022

Shpallje, 19.09.2022

Shpallje September 19, 2022 - 15:14

Isuf Shahini shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Idriz Seferi”, Kaçanik.

Luljeta Ademaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810584012, Prizren.

lmir Bajrami shpall të pavlefshme katër dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Egzon Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI-IX, SHFMU “Hasan Prishtina”, Llapushnik.

Zana Behrami shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI-IX, SHFMU “Rasim Kiçina”, Drenas.

Hisni Heta shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I-VIII, SHF “Ali Gashi”, Çikatovë e Re.

Isme Bujupi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811374371, Drenas.

Kada Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e kl. VIII, SHF “Abedin Bujupi”, Arllat.

Vahide Fazliu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën e SHMLM “Shaqir Hoxha”, Shalë – Lipjan.

Egzona Rashiti shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 të SHMGJ “Naim Frashëri”, Shtime.

Shefqet Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Veton Alushi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. fiskal 810716152.

Salih Karpuzi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, DPZ “Rina”, me nr. fiskal 81151497.