Shpallje, 16.09.2022

Shpallje, 16.09.2022

Shpallje September 16, 2022 - 11:27

Lumbardh Mustafa shpall të pavlefshme dëftesën e kl. X, gjimnazi “Loyola”, Prizren.