Shpallje, 16.08.2022

Shpallje, 16.08.2022

Shpallje August 16, 2022 - 16:17

Zylkyfli Tërnava shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Hivzi Sylejmani”, Prishtinë.

“Continental” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810874869, Prishtinë.

DPH “Pallma” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70261451, Prizren.

Shkurte Ninaj shpall të pavlefshme dëftesat e klasave l – VIII, SHFMU “Luigj Gurakuqi”, Nashec.

Dibran Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat e kl. l – IX, SHFMU “Brigada 125”, Medvec.

Ermal Hoxha shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Labinot Shabani shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Anisa Heta shpall të pavlefshme dëftesën e kl. IX, SHFMU “Halil Bajraktari”, Drenas.

Sallon ondulomi “Moda” shpall të pavlefshme Certifikatën e Biznesit, në Drenas.

Gani Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Hazir Bajra shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.