Shpallje, 10.08.2022

Shpallje, 10.08.2022

Shpallje August 10, 2022 - 14:06

Rexhep Burrniku shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e vitit I, II, III dhe IV të gjimnazit "Skënderbeu" – Kaçanik

Sali Shkoza shpall të pavlefshme certifikaten për Mekanik “QAP” Birovi Prizren

Sidorela Paqarizi shpall të pavlefshme dipllomen shme " Ymer Prizreni " Prizren

Bashkim Bajrami shpalle të pavlefshme diplomen e masterit me Nr 414-45-65 “UBT” Prishtinë

Fadil Hajdini shpalle të pavlefshme diplomen e shkollës së mesme të Bujqesis “Avdyl Frasheri”

Veton Gashi Shpall të pavlefshme Çertifikaten e Biznesit Nr-810035875 Drenas

Diokleja Bala Shpall të pavlefshme diolomën e ShMT.,,Fehmi Lladrovci”Drenas

Albion Doberdolani Shpall të pavlefshme diolomën e ShMT.,,Fehmi Lladrovci”Drenas

Vlora Berisha Shpall të pavlefshme diplomën e ShMT.,,Fehmi Lladrovci”Drenas

Urim Kluna Shpall të pavlefshme diplomën dhe deftesat e ShMT.,,Fehmi Lladrovci”Drenas

Bashkim Lika Shpall të pavlefshme deftesën e KL-VI-IX-ShFMU.,,Luigj Gurakuqi” Sankoc

Dugagjin Doberdolani Shpall të pavlefshme diplomën dhe deftesat e Kl.X-XI-ShMT.,,,Fehmi Lladrovci”Drenas

Nagjije Krasniqi Shpall të pavlefshme diplomën e ShM.,,GjK.Skenderbeu” Drenas

Lindi Reissen SH.P.K. Shpall të pavlefshme Çertifikaten e Biznesit Nr.810181404,Drenas

Hajdin Doberdolani Shpall të pavlefshme diplomën dhe deftesat e ShMM.,,Ali Sokoli”në Prishtinë

Arbias Bala Shpall të pavlefshme deftesën e KlVI-IX-ShFMU.,,Shaban Polluzha”Korreticë e Epërme