Shpallje, 09.08.2022

Shpallje, 09.08.2022

Shpallje August 09, 2022 - 15:16

Fitim Beqiri shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 9, SHFMU “Nazmi Pajaziti”, Radivojc – Viti.

Borëbardha Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Remzi Ademaj”, Prizren.

Getoar Biladhi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Remzi Ademaj”, Prizren.

Lundrim Blakaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71249417, Prizren.

“Ramadan Tac” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810988553, Prizren.

Arjeta Rexhbeqaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Fidan Sadiku shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Ismet Gashi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “19 Nëntori”, Prishtinë.

Albina Latifi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Sami Frashëri”, Prishtinë.

Sylejman Grajqefsi shpall të pavlefshme dëftesen e kl 1-8 te SHFMU “Skenderbeu Kraisht” Lipjan

Visar Retkoceri shpall të pavlefshme dëftesen e kl 1-5 dhe 6-9 te SHFMU “Hasan Prishtina” Llugagji Lipjan

Hysen Mustafaj shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica” Lipjan

Salih Nela shpall të pavlefshme certifikate e provimit te licensës të Fakulteti te Mjeksis Prishtin