Shpallje, 01.08.2022

Shpallje, 01.08.2022

Shpallje August 01, 2022 - 15:41

Ramize Rama shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I – VIII, SHFMU “Mushnikova”, Mushnikovë.

Shefqet Ramanaj shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Ymer Prizreni”, Prizren.

Vjollca Gashi shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Shkëlqim Rrustemi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Rron Pllana shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, diplomën dhe certifikatën e notave, SHM “Hoxhë Kadri Prishtina”.