Shpallje, 28.07.2022

Shpallje, 28.07.2022

Shpallje July 28, 2022 - 08:59

Shkurte Ademi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII, XIII, si dhe diplomën e SHMGJ “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

“Taulant Muja BI” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810990011, Prizren.

“Baris Kaan BI” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810999633, Prizren.

Bardh Ahmetaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, gjimnazi “Loyola”, Prizren.