Kompania “Fan Pharm”, njoftim për mbyllje biznesi

Kompania “Fan Pharm”, njoftim për mbyllje biznesi

Shpallje July 27, 2022 - 08:46

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se kompania “Fan Pharm” SHPK, me seli në Prishtinë, ka marrë vendim të shuajë biznesin me numër 810816382. Njoftohen të gjithë klientët që kanë raporte kreditore - debitore në këtë shoqëri, të paraqiten në afatin 30-ditor nga data e shpalljes në gazetë.

OBAVESTENJE

Obaviestavamo sve klijente da “Fan Pharm” SH.P.K.  u Pristine, doneo odluku da ugasi biznis po br: 810816382. Obavjestavaju se svi klienti koji imaju obaveze i potrazivanja u navednoj firmu da se jave u roku od 30 dana, od dana obavjestavanja o novine.

 

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the company “Fan Pharm” L.L.C. in Prishtine, has decided to quit its business with registry no: 810816382. All clients with mortgager-mortgage accounts in this company are kindly requested to show up within 30 days, starting from the day of the newspaper announcement publication.