Shpallje, 06.07.2022

Shpallje, 06.07.2022

Shpallje July 06, 2022 - 11:26

Sadije Morina shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, SHM "Gjergj Kastrioti - Skënderbeu", Drenas.

SHPK "Dulla-Group" shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810059205, Drenas.

Alberina Bekolli shpall të pavlefshme diplomën, SHMT "Fehmi Lladrovci", Drenas.

Donjeza Xhemajlaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, SHM “Gjergj Kastrioti - Skënderbeu", Drenas.

Asllan Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I – VIII, SHFMU "Hasan Prishtina", Llapushnik.

Merita Sallahu Mengjiqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit "Euromix", me numër 810172156.

Arbenita Dogani shpall të pavlefshme diplomën, certifikatën dhe dëftesat e klasave 10, 11 dhe 12 të gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

 

Vjosanë Hoxha shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X-XI, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Martir Demiri shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Mirlinda Kadriaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Urim Qatani shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Vjosanë Hoxha shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Gëzim Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Shkëndija”, Suharekë.

Indrit Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 600833463, butik “Valesa”, Suharekë.

Dafina Berbati shpall të pavlefshme diplomën, SHME "Ymer Prizreni", Prizren.

"Dreni & K" SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810024977, Prizren.

Elsa Mehanja shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10 të gjimnazit "Ahmet Gashi", Prishtinë.

Arsim Zagragja shpall të pavlefshme dëftesat e klasave III, IV dhe diplomën e SHMB "Abdyl Frashëri", Prishtinë.

Arsim Zagragja shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I, II të SHMGJ "Sami Frashëri", Prishtinë.

Granit Salihu shpall të pavlefshme diplomën, SHM

"Kuvendi i Lezhes", Viti.