Shpallje, 23.06.2022

Shpallje, 23.06.2022

Shpallje June 23, 2022 - 15:10

Shkurta Bajraktari shpall të pavlefshme dëftesën, SHF "Ali Gashi", Çikatovë e Re.

Selvije Saliuku shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I - VIII, SHF “Mehmet Gradica”, Gradicë.

Shaban Asllani shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I - IX, SHFMU "Ali Gashi", Çikatovë e Re.

Festina Elshani shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I -V, SHFMU "Rasim Kiçina”, Drenas.

Alban Berisha shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT "Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Heset Nura shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VIII, SHFMU "Dëshmorët e Lubishtës", Lubishtë - Viti.