Shpallje, 17.06.2022

Shpallje, 17.06.2022

Shpallje June 17, 2022 - 11:49

Xhevdet Shabani shpall të pavlefshme diplomën, SHMP "Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka", Kaçanik.

Faruk Raka BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, DPH "Te Bunari”, me numër 70556332, Kaçanik.

Perparim Sherifi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Armend Gashi shpall të pavlefshme diplomën, SHM ''Jonuz Zejnullahu, Viti.

Alban Rexhepi shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Xheladin Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHF ''Kongresi i Manastirit'', Suharekë.

Izlam Ndrecaj shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF ''Vëllezërit Frashëri”, Bukosh.

Agron Memaj shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 8110337373, “Guaedia Del Gorpo” SHPK, Suharekë.

Halil Kurtishaj shpall të pavlefshme certifikatën fiskale me numër 602759089, NTSH ''Globus'', Suharekë.

Islam Berisha shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI dhe XII, SHM ''Skender Luarasi'', Suharekë.

Agron Memaj shpall të pavlefshme certifikatën e regjisrimit të biznesit me numër 8110337373, “Guaedia Del Gorpo” SHPK, Suharekë.

Halil Kurtishaj shpall të pavlefshme certifikatën fiskale me numër 602759089, NTSH ''Globus'', Suharekë.

Islam Berisha shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI dhe XII, SHM ''Skender Luarasi'', Suharekë.

Sefedin Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII, XIII dhe diplomën, SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Xhemail Llugiqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I- VIII, SHF “Dy Dëshmorët”, Lipjan.

Gani Prushi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I – VIII, SHF “Ali Asllani“, Doganaj.

Leonora Ahmet shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Faik Konica”, Ferizaj.

Ibush Kurti shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 80596472, “Servis Mator” BI, Ferizaj.

Xhemshit Xhafaj shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 811483388, “Scuti Marketing” SHPK, Ferizaj.

Rexhep Hasani BI shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 811091602, Ferizaj.

Hasim Deliu shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X dhe XI, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Vilson Reka shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI – IX, SHFMU “Liman Rekaj”, Prelez - Ferizaj.

Haxhi Ademaj shpall të pavlefshme certifikatën e trajnimit të hetimeve – krimeve TR4, Ferizaj.

Besnik Hoxha shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I – VIII, SHF “Emin Duraku”, Shtime.

Bekim Haziri shpall të pavlefshme dëftesën e viteve I, II, III, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Gani Gashi shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Bajram Curri”, Nekoc.

Elmi Halilaj shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Shotë Galica”, Arbëri e Epërme, Drenas.

Arianit Demaku shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Rahime Zabelaj shpall të pavlefshme dëftesën, SHFMU “Malush Ahmeti”, Rezallë - Drenas.

Besfort Prenku shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I – IX, SHFMU “Rilindja”, Dobrashec - Drenas.