Shpallje, 13.06.2022

Shpallje, 13.06.2022

Shpallje June 13, 2022 - 13:02

Ismajl Berisha shpall të pavlefshme diplomën, SHM "Skënderbeu", Kaçanik.  

Albion Shabani shpall të pavlefshme diplomën dhe certifikatën e pikëve TMSH, SHM “Faik Konica”, Ferizaj. 

Vjosa Zeqiri shpall të pavlefshme dëftesën e viteve I, II, III, IV, SHM “Naim Frashëri”, Shtime. 

Imri Jashari BI shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimt të biznesit me numër 811059048, Ferizaj.

Emine Spahija shpall të pavlefshme dëfesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën, SHM “Dr. Shaban Hashani”, Ferizaj.

Valmire Rafuna shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Shpend Sopa shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Pjetër Bogdani”, Ferizaj

Mirton Avdiu shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Faik Konica”, Ferizaj.

Ilirika Buzhala shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Flovjana Ademi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës XI, SHM “Faik Konica”, Ferizaj.

Lutfi Hyseni shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimt të biznesit me numër 71010333, NSH “Lutatrans”, Ferizaj.

Meriton Jashari shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI – IX, SHFMU “Visar Doda”, Varosh.

Fatlum Bytyçi shpall të pavlefshme diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Sami Ilazi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Mone Musolli shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, SHM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Ibishi shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimt të biznesit me numër 810116584, “AV Bau” SHPK, Ferizaj.

Betim Shabani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Habibe Vila shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Vesel Qerimi shpall të pavlefshme dëftesën e viteve I, II, III dhe diplomën, SHM “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Bujar Imeri shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Besim Topalli shpall të pavlefshme dëftesën e viteve I, II, III dhe diplomën, SHM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Besim Dauti shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Naim Bakija shpall të pavlefshme dipomën, SHM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Gentrit Bibaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Rafete Emerllahu shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Vonesa Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Nazife Ceka shpall të pavleshme dëftesën e klasave I - VIII, SHF “Gafurr Luma”, Glloboqiç.

Shqipe Rexhepi BI shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimt të biznesit me numër 811069930, Ferizaj.

Agim Guri shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimt të biznesit me numër 810143214, “Rings” SHPK, Ferizaj.

Arbër Gjergji shpall të pavleshme dëftesën e klasave I – VIII, SHF “Shemsedin Bibaj”, Bibaj – Ferizaj.

Labinot Varvara shpall të pavlefshme cerifikatën e nivelit të dytë, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Natasha Milloshoviq shpall të pavlefshme dëftesën e vitit II, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Arsim Murseli BI shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimt të biznesit me numër 810647844, Ferizaj.

Aferdita Begolli shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Faik Konica”, Ferizaj.

Qendrim Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Granit Vladi shpall të pavleshme dëftesën e klasave VI - IX, SHF “Dardania”, Rakaj - Ferizaj.

Hana Ademi shpall të pavlefshme certifikatën e nivelit të tretë, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Lumir Syla shpall të pavlefhsme diplomën, SHM “Faik Konica”, Ferizaj.

Erona Azizi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Ruzhdi Bunjaku shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu”, Drenas.

Arbesa Hadja shpall të pavlefshme dëftesat, SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Avni Cakiqi shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Zenel Hajdini”, Tërstenik – Drenas.

Naser Berisha shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Afiz Berisha shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Adem Gllavica”, Lipjan.

Burim Isufi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I – VIII, SHFMU “Emin Duraku”, Banullë – Lipjan.

“Autotaxi” Ibrahim Krasniqi shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimt të biznesit me numër 810373134, Lipjan.

Arben Halilaj shpalll të pavlefshme certifikatën e biznesit me numërr  81348954 "Parkingu Ujvara".