Shpallje, 18.05.2022

Shpallje, 18.05.2022

Shpallje May 18, 2022 - 14:00

Shyqëri Makica shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMP “Abdyl Rama'', Suharekë.

Kadri Lumi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re'', Suharekë.

Lulzim Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën, SHF ''Bajram Curri'', Nishor.

Valon Rrafshi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71233995, ''Valon Rrafshi B.I'', Suharekë.

Krenar Kryeziu shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ ''Jeta e Re'', Suharekë.

Durim Kryeziu shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ ''Jeta e Re'', Suharekë.

Shpëtim Makica shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi'', Suharekë.

Adelina Zenelaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ ''Jeta e Re'', Suharekë.

Pajazit Kadolli shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Star Kamina” SHPK, Suharekë.

Bashkim Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat, SHMGJ ''Jeta e Re'', Suharekë.

Ragip Kadriaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT “Skender Luarasi'', Suharekë.

Djellza Fetaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMP ‘'Abdyl Rama'', Suharekë.

Bardh Hoxha BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811359563, Prizren.

Njomza Fatmir Grajçevci shpall të pavlefshme certifikatën për kryerjen e arsimit dhe aftësimit profesional të SHMEJ "Hoxhë Kadri Prishtina", Prishtinë.

Ganimete Beka shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Zenel Hajdini”, Prishtinë. 

Julinda Krajku shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ "Gjon Buzuku", Prizren.