Shpallje, 12.05.2022

Shpallje, 12.05.2022

Shpallje May 12, 2022 - 11:13

DPT "Valboni” shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 80162421, Prizren.

Alban Ademaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM "Luciano Motroni", Prizren.

Nexhip Osmani shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMT "Shtjefën Gjeqovi", Prishtinë.

Krenar Zhitia shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMGJ "Sami Frashëri", Prishtinë.

Muhamed Ferid Murati shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII dhe diplomën e SHM "Hivzi Sylejmani", Fushë-Kosovë.

Liridon Pacolli shpall të pavlefshme diplomën e SHMT "28 Nëntori", Prishtinë.

Dafina Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI – IX, SHFMU “Ibrahim Krasniqi”, Smallush – Lipjan.

Sali Kozhani shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I- VIII, SHFMU “Kadri Beba”, Ribar i Madh – Lipjan.

Shqiprim Hysa shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit të “The Gentlemen”, me numër 811505447.

Shqiprim Hysa shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Shqiprim Hysa B.I.” me numër 811293282.

Festim Burrniku shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Atex” SHPK, me numër 811366625.

Rasim Çaka shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Ali Asllani”, Kaçanik.