Shpallje, 30.05.2022

Shpallje, 30.05.2022

Shpallje April 30, 2022 - 14:48

Selim Rami shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHME “Ymer Prizreni”, Prizren.

“Jege” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznisit me nr. 810972069, Prizren.

Afërdita Thaçi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810999980, Prizren.

Albina Totaj shpall të pavlefshme diplomën e fakultetit, UP “Hasan Prishtina”, Prishtinë.

Getoar Biladhi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

“Excluzive Urban” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr.810175697, Drenas.

Shaban Millaku shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Ali Krasniqi”, në Ujmirë.

Besart Ahmeti shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Faik Xhylani shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Bajram Rama shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Musaj Kukaj shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Migjeni”, Baicë.

Drilon Delijaj shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Malush Ahmeti”, Rezallë.

Shera Plakaj shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Bajram Curri”, Nekoc.

Vlora Çela shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat, SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Jetmir Fazliu shpall të pavleshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Elton Mahmuti shpall të pavleshme dëftesën e kl. X, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Valmir Vehbija shpall të pavleshme certifikatën e biznisit me nr. 810035312.

Alban Nuredini shpall të pavleshme dëftesën e kl. X, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Valbona Gashi shpall të pavleshme certifikatën e biznesit me nr. 811023986.

Shkëlqim Bytyqi shpall të pavleshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Genc Heseti shpall të pavleshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMGJ “Naim Frashëri”, Shtime.

Naim Neziri shpall të pavleshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Fehmi Klinaku shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

Liridon Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave VI, VII, VIII, IX të SHF “Shkëndija”, Hajvali.

Qëndrim Pllana shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

"Star Bes Coffes Shop" shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 811399501, Lipjan.