Shpallje, 11.05.2022

Shpallje, 11.05.2022

Shpallje May 11, 2022 - 11:30

Arbresa Samakova shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit UBT, drejtimi Artitekturë, Prishtinë.

Bajram Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VIII të SHF “Ibrahim Rugova”, Obiliq.

Haki Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VIII të SHF “Ibrahim Rugova”, Obiliq.

Ilir Mavriqi shpall të pavlefshme diplomën dhe certifikatën e SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Floriana Jemini shpall të pavlefshme diplomën e “Eastern Mediterranean University”, Northern Cyprus.

Xhevdet Berisha shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Leart Berisha shpall të pavlefshme dëftesën dhe diplomën e SHM “Xhevdet Doda”, Prishtinë.

Shkodtan Tullari shpall të pavlefshme dëftesën e klasës IX të SHF “Meto Bajraktari”, Prishtinë.

Luljeta Ilazi shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

“ProBet” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71363325, Prishtinë.

“Team Glass System” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811487695, Fushë-Kosovë.

Valbona Qirezi shpall të pavlefshme kartelën identifikuese të Odës së Mjekëve të Kosovës, me nr. KO-01914-01-21, Prishtinë.

Rinor Mustafa shpall të pavlefshme diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Rrezart Beqa shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-5 dhe 6-9, shkolla fillore “Visar Dodani”, Varosh.

Shpejtim Memeti shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9, shkolla fillore “Muharem Shemsedini”, Bibaj.

Qlerim Grainca shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Dr. Shaban Hashani”, Ferizaj.

Idriz Jashari shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Mentor Limani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70553104, NTSH “Besimi”.

Betim Januzi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811055286, “But” SHPK.

Fatlum Rexhepi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Kujtim Hamiti shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Besim Misini shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Idriz Ismajli shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70098683, DPH “Stop Caffe”.

Malsor Gabrica shpall të pavlefshme dëftesën e kasave 6-9, shkolla fillore “Jeta e Re”, Greme.

Qemajl Ymeri shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Sabri Maloku shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Autotaxi”, me nr. 810645369.

Bardhyl Dashi shpall të pavlefshme I.D. Re-7330/12, kolegji “AAB”, Ferizaj.

Mehmet Mehmeti shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Kadri Selmani shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Fatmir Zymberi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Naser Ajeti shpall të pavlefshme diplomën, UP - Fakulteti Juridik, Prishtinë.

Alban Nuredini shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Sahide Bajrami shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Edona Krosa shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Besim Syla shpall të pavlefshme diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Ahmet Kryezi shpall të pavlefshme diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Arian Leka shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Arif Ramadani shpall të pavlefshme certifikatën e pikëve, TMSH SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Arton Ramadani shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj

Fatbardhe Murseli shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Lavdije Murseli shpall të pavlefshme dëftesën e viteve 1, 2, 3, 4 dhe diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Fadil Drnogllava shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810652455.

Dino Bucalia shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811911818, “Sunpoint Solorium” SHPK.

Erlon Berisha shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMGJ “Dr. Shaban Hashani”, Ferizaj.

Venhar Haxhijaha shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811050666, “Smart Fix” SHPK.

Urim Dema shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Nexhip Osmani shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMT “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Krenar Zhitia shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMGJ “Sami Frashëri”, Prishtinë.