Shpallje, 06.05.2022

Shpallje, 06.05.2022

Shpallje May 06, 2022 - 10:33

Merita Sejdiu shpall të pavlefshme diplomën bachelor, kolegji “AAB”, Prishtinë.

Imer Qorri shpall të pavlefshme diplomën, SHMT "Ismail Dumoshi", Obiliq.

Bujar Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Jusuf Gërvalla”, Negroc.

Asllan Nuha shpall të pavlefshme dëftesën e vitit IV dhe diplomën, SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Kushtrim Janova shpall të pavlefshme dëftesat, SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Aza Bazaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Gjergj Kastrioti - Skënderbeu”, Drenas.

“Tale GMBH” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 811168667, Drenas.

Mehmet Mehani shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Rilindja”, Dobrashec.

Sabadin Berisha shpall të pavlefshme diplomën, SHM ”Ruzhdi Berisha”, Dragash.

Allem Hamza shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM ”Ruzhdi Berisha”, Dragash.

Amir Sinani shpall të pavlefshme dëftesën e viteve I dhe II, SHM ”Ruzhdi Berisha”, Dragash.

Bajramshah Misini shpall të pavlefshme certifikatën e Maturës Shtetërore, SHM ”Ruzhdi Berisha”, Dragash.

“Astma Alergjia” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810515611, Prishtinë.

“2 B Servis” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 811878175, Prishtinë.

Bajram Kongjeli shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 810007494, Lipjan.

Zoran Andrijevic shpall të pavlefshme diplomën, SHM "Gjon Buzuku", Prizren. 

Ammar Kuksi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, SHM "Remzi Ademaj", Prizren.

Naser Morina shpall të pavlefshme certifikatën fiskale me numër 600013677, Prizren.

Bekri Rexhbeqaj shpall të pavlefshme certifikatën për furrtari - MPMS, Prizren.

Naim Topalli shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I, II dhe III të gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.