Shpallje, 05.05.2022

Shpallje, 05.05.2022

Shpallje May 05, 2022 - 13:25

Edison Hajdini shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Mihal Grameno”, Fushë Kosovë.

Ymer Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Dardania”, Prishtinë.

Besnik Sallova shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Ibrahim Rugova” dhe dëftesën e klasës X, SHM “Hasan Tahsini”, Obiliq.

Hida Shabani shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Eroll Jashanica shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT “Minatori”, Bardh i Madh.

Rinor Berisha shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Miradije Ahmeti shpall të pavlefshme kartelën identifikuese të kolegjit “AAB” me numër RE- 1107/17, Prishtinë.

Dervish Bytyqi shpall të pavlefshme certifikatën fiskale me numër 602248553, Prizren.

Halil Gashi me numër unik identifikues 810738627, shpall të pavlefshme certifikatën fiskale, Prizren.

Burhancaid Refeya shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Gjon Buzuku”, Prizren.

Mërgim Duriqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Abdylkader Hoxha shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Miran Bajktari shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Edi Berisha shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Hysen Hoxha shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Syleman Aliu shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHF “Besim Ndrecaj”, Maqitev.

Islam Aliaj shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHF “Besim Ndrecaj”, Maqitev.

Fatmir Hajdari shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimt të biznesit NNSH “Fati”, nr.  710618273, Suharekë.