Shpallje, 19.01.2022

Shpallje, 19.01.2022

Shpallje January 19, 2022 - 12:17

Rijad Sadrija shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70543656.

Perparim Hasani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810155441, Ferizaj

Miftar Ademaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Albana Shehu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811503615, “Ina Event” SHPK, Ferizaj.

Avni Sejdiu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70033198, Ferizaj.

Genc Baftiu shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Sebahate Gugurovci shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9, shkolla fillore “Dituria”, Dardani.

Festim Gashi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Mirlinda Ramadani shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Labinot Shabani shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 diplomën dhe certifikatën e pikëve, TMSH SHMM “Çesk Zadeja”, Ferizaj.

Blerton Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9, shkolla fillore “7 Shtatori”, Begrac.

Xhevrije Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-8, shkolla fillore “Osman Mani”, Firaj.

Elena Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Altin Salihu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9, shkolla fillore “Astrit Bytyqi”, Ferizaj.

Endrit Cakolli shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9, shkolla fillore “Naim Frashëri”, Zazkok.

Gyltene Nuredini shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9, shkolla fillore “Tefik Çanga”, Ferizaj.

Agnesa Murati shpall të pavlefshme diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Selajdin Ukesmajli shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9, shkolla fillore “Konstadin Kristoforidhi”, Neredime.

Dorentina Fazliu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12, 13, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Hajrulla Musatafa shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Shkelqim –m” SHPK, me nr. 810114182, Ferizaj.

Arta Sherifi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Arben Isufi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Fatmir Preshtreshi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-8, shkolla fillore “Abetarja”, Softaj.

Agnesa Qerkini shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12, certifikatën e pikëve, TMSH dhe diplomën SHM e Kompetencave, Ferizaj.

Driton Berati shpall të pavlefshme diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Leotrim Muhaxheri shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 12, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Enver Musliu shpall të pavlefshme dëftesën e viteve 1, 2, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Korab Buqinca shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811065235, DPZ “Frizet Koki”, Ferizaj.

Pranvera Sahiti shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Ragip Cani shpall të pavlefshme certifikatën e Qendrës së Aftësimit Profesional, Ferizaj.

Amir Zogaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I-V dhe VI-IX të SHFMU “Luigj Gurakuqi”, Flamuras – Drenas.

Veton Neziri shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Ekrem Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Valentina Salihu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I-V dhe VI-IX të SHFMU
“Hasan Zyko Kamberi”, Sllovi – Lipjan.

Gani Hoxhaj shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e klasave X, XI, XII të SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

NTP “Cufa Comerc” shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me emër biznesi “Isuf Nebihu”, biznesi me nr. unik 810674392.

Sahit Korrani shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Blerina Sadiku shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12, si dhe diplomën e SHMGJ “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Besa Musa shpall të pavlefshme diplomën, SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Lirim Januzi shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Nazmi Pajaziti”, klasat 1 – 9, Radivojc.

Myrvete Zeqiri shpall të pavlefshme dëftesën e vitit l, SHM “Ukshin Hoti”, Krushë e Madhe.

Flamur Imeri shpall të pavlefshme dëftesën e klasave l - V dhe VI – IX, SHFMU “Bajram Curri”, Krushë e Madhe.

“Bascmi & N” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811481142, Prizren.