Shpallje, 13.01.2021

Shpallje, 13.01.2021

Shpallje January 13, 2022 - 13:50

Asim Sahiti shpall të pavlefshme diplomën, SHMLM “Luciano Motroni”, Prizren.

Alban Gashi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM “Nënë Tereza”, Prizren.

Leonard Zyberaj shpall të pavlefshme certifikatën e IAPP “Dituria”, Murator.

Blerim Dobratiqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Ibrahim Rugova”, Obiliq.

Naim Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Gjergj Fishta”, Prishtinë.

Arbenita Bellagoshi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Makfire Mehmeti shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Hasan Prishtina”, Milloshevë.

“Rent a Car BE” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH - së me numër 330492918, Prishtinë.

Arbenita Bellagoshi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe certifikatën e testit të maturës, SHMP "Shtjefën Gjeçovi", Prishtinë.