Shpallje, 12.01.2022

Shpallje, 12.01.2022

Shpallje January 12, 2022 - 12:16

Fisnik Berbatovci shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

Kemajl Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT “Nikolla Teslla”, Obiliq.

Ridon Kransiqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Shkelzen Elezaj shpall të pavlefshme diplomën e Fakultetit të Mjekësisë, Drejtimi i Përgjithshëm, Prishtinë.

Florim Terholli shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “17 Shkurti”, Obiliq.

Altin Maxhuni shpall të pavlefshme diplomën e SHM "Hivzi Sylejmani", Fushë Kosovë.

Isme Tasholli shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Mergim Luzha shpall të pavlefshme certifikatën e nivelit 2, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Gentrit Ismajli shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12, certifikatën e pikëve, TMSH dhe diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Imer Hamiti shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Rifat Jashari shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I-VIII, shkolla fillore “Emin Duraku”, Shtime.

Liridon Hoxha shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Salihe Selimi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Anduena Shabani shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-5, shkolla fillore “Emin Duraku”, Shtime.

Afërdita Miftari shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 8112646639.

Fadil Qerimi shpall të pavlefshme certifikatën autotaksit, biznesi me nr. 70149149.

Liridon Hetemi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71063453, NTSH “Flo-trim”, Ferizaj.

Mirlinda Sefedini shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Lindi comm” me nr. 70776901.

Valbona Pajaziti shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Arton Gavazi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70997282, DPH “4 stinët”, Ferizaj.

Edip Idrizi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811586033, “Fast Fcod Orex” SHPK.

Valon Muhaxheri shpall të pavlefshme diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Elmaz Mehmet shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-8, shkolla fillore “Besim Rexhepi”, Komogllavë.

Luan Shehu shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Zylfi Palloshi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. fiskal 601259949, NPH “Titaniku”, Ferizaj.

Muhamet Maloku shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I të SHM medreseja “Alaudin”, Prishtinë.

Daniell Marku shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “Heimerer”, Prishtinë.

Kreshnik Reçica shpall të pavlefshëm letërnjoftimin e lëshuar në Prishtinë.

Kreshnik Reçica shpall të pavlefshme patentën e shoferit, e lëshuar në Prishtinë.

Emin Feka shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Nikolla Teslla”, Obiliq.

Adem Saltakaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Edison Balaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI-IX, SHF “28 Nëntori”, Doberdelan - Suharekë.

Ilir Hagjiaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë

Agim Zyba shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Elvis Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën, Shkolla e Aftësimit Profesional, Prizren.

Bekim Kabashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit nr. 70116699, NTSH “Grunaja”, Suharekë.

Gulay Dervenica shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811546483, Prizren.

Festim Obrija shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Agim Kukaj shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Gjyla Kadishani shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Zenel Hajdini”, Tërstenik.

Zylfije Brahimi shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJK “Skënderbeu”, Drenas.

Erlind Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Nixhare Behrami shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Shkurta Geci shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Anton Çetta”, Skenderaj.

Ardit Hoxha shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Bajram Curri”.

“Gulay Dervenica” BI shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër: 811546483, Prizren.

Edon Korllari shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.