Shpallje, 11.01.2022

Shpallje, 11.01.2022

Shpallje January 11, 2022 - 14:25

NTSH “Shtime -Tel”Bi shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 811782467, Shtime.

NTSH “Fonex” shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 80442017, Prishtinë.

Gjelbrim Shaqiri shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I – VIII, SHFMU “Hilmi Batijari”, Blaq.

Zahrije Jusufi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810587553, Prizren.

“Tac Produkt” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811287912, Prizren.

Sanip Bajrami shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “19 Nëntori”, Prishtinë.

Agron Shehu shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Rilindja”, Dobrashec.

Naser Shehu shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Rilindja”, Dobrashec.

Shkelzen Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI - IX, SHFMU “Abedin Bujupi”, Arllat.

Muharrem Hajrizi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X – XI, SHMGJ “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Mehreme Imzi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I - V, SHF “Laura Skoti”, Grabovc.

Mehreme Imzi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI - IX, SHFMU “Laura Skoti”, Grabovc.

Fazile Deliu shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Malush Ahmeti”, Rezallë.

Shemsedin Muqolli shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Endrit Elshani shpall të pavlefshme dëftesat e viteve X - XI, SHMGJ “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Alban Alushani shpall të pavlefshme dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Genta Jahiu shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII e XIII, certifikatën dhe diplomën e shkollës “Mehmet Isai”, Gjilan.

Ramiz Spahiu shpall teë pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Leonit Maliqi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII e XIII dhe diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Arsim Ajvazi shpall teë pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Xhevdet Ramadani shpall të pavlefshme deëftesat e klasave X, XI, XII e XIII dhe diplomeën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Leonart Shabani shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Bajram Mangjolla shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII e XIII teë shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Sahit Abazi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII e XIII teë shkolleës seë mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Selver Bunjaku shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Lorik Nuhiu shpall të peëvlefshme diplomeën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Bardhyl Mehmeti shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII e XIII teë shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Sala Fazliu shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Limon Spahiu shpall të pavlefshme diplomën e shkolleës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Nerdian Rrahmani shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Arjeta Shala shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Naim Frashëri”, Breznicë – Obiliq.

Naim Ahmeti shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

Ilaz Selimi shpall të pavlefshme diplomën e SHMB “Abdyl Frashëri”, Prishtinë.