Shpallje, 06.01.2022

Shpallje, 06.01.2022

Shpallje January 06, 2022 - 14:21

Ganimet Kabashi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMLM “Luciano Motroni”, Prizren.

MDE “Enterier” shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me numër unik identifikues 810142462, Prishtinë.

Xhavit A. Shala shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70106375, Prishtinë.

Albion Xhyliçi shpall të pavlefshme diplomën, SHM "Remzi Ademaj", Prizren.