Shpallje, 05.01.2022

Shpallje, 05.01.2022

Shpallje January 05, 2022 - 13:31

“Noan” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 811318452, Prishtinë.

Dr. Rilind Krasniqi shpall të pavlefshme licencën e punës me numër KO-05857-01, e lëshuar nga Oda e Mjekëve e Kosovës, në Prishtinë.

Gzim Kabashi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Ardit Zenunaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Kastriot Rexhepi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme, medreseja “Alaudin”, Gjilan.

Violeta Marku shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Ndre Mjeda”, klasat I – VIII, Kabash.

Armend Hasani shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore të mesme të ulët “Hasan Prishtina”, klasat I – IX, Godanc – Shtime.

Amend Hsani shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, shkolla e mesme “Naim Frashëri”, Shtime.

“Magdeburger Forderanlagen Unol Baumaschinen GmbH-Branch Office In Kosovo” - Dega në Kosovë shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810801961, Prishtinë.