Shpallje, 03.01.2022

Shpallje, 03.01.2022

Shpallje January 03, 2022 - 14:01

Izjah Reçica shpall të pavlefshme diplomën, SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Elfete Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e viteve I, II, III, IV dhe diplomën, SHM

“Ulpiana”, Lipjan.

Hasim Geri BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 811574559, Fushë Kosovë.

Florentina Ademi, shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII, diplomën dhe certifikatën, SHM “Zenel Hajdini”, Gjilan.

Blend Maksuti shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Zenel Hajdini”, Gjilan.

Meriton Ramushi, shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII dhe diplomën, gjimnazi “Zenel Hajdini”, Gjilan.

Bashkim Guda, shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI dhe XII, gjimanzi “Zenel Hajdini”,Gjilan.

Mevlyde Haqifi, shpall të pavlefshme diplomën e Fakultetit me numër 573.

Amor Ahmeti, shpall të pavlefshme diplomën, gjimnazi “Zenel Hajdini”, Gjilan.

Veron Hoxha shpall të pavlefshme dëftesën e klasës IX, fillore, lëshuar nga shkolla “Selami Hallaqi”, Gjilan.

Ernis Jashari shpall të pavlefshme diplomën, shkollës së mesme ekonomike, Gjilan.

Ardit Mehmeti, shpall të pavlefshme diplomën, gjimnazi “Zenel Hajdini”, Gjilan.

Taulant Hoxha shpall të pavlefshme diplomën, gjimnazi “Zenel Hajdini”, Gjilan.

Ronita Shkodra shpall të pavlefshme diplomën, shkolla e Arteve “Adem Kastrati”, Gjilan.

Lirak Hasani shpall të pavlefshme diplomën, gjimnazi “Zenel Hajdini”, Gjilan.

Rozafa Shkodra shpall të pavlefshme diplomën, gjimnazi natyror, Gjilan.

Nora Hajdini shpall të pavlefshme diplomën, gjimnazi “Zenel Hajdni”, Gjilan.

Enes Sermaxhaj shpall të pavlefshme diplomën, gjimnazi “Zenel Hajdini”, Gjilan.

Vlora Maliqi shpall të pavlefshme diplomën, gjimnazi “Zenel Hajdini”, Gjilan.

Ali Brestovci shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII dhe diplomën e gjimnazit “Zenel Hajdini”, Gjilan.

Binaze Fejzullahu shpall të pavlefshme diplomën, gjimnazi “Zenel Hajdini”, Gjilan.

Dardan Zeqiri shpall të pavlefshme diplomën, gjimnazi “Xhavit Ahmeti”,Gjilan.

Arianit Robelli shpall të pavlefshme diplomën, gjimnazi natyror “Xhavit Ahmeti”, Gjilan.

Granit Gashi shpall të pavlefshme diplomën, gjimnazi natyror “Xhavit Ahmeti”, Gjilan.

Rinor Bajralia shpall të pavlefshme diplomën, gjimnazi natyror “Xhavit Ahmeti”, Gjilan.

Malsor Surdulli shpall të pavlefshme diplomën, gjimnazi natyror “Xhavit Ahmeti”, Gjilan.

Fazile Shurdhani shpall të pavlefshëm indeksin me numër 297606, Fakulteti i Mjekësisë, Prishtinë.

Anes Bunjaku shpall të pavlefshme dëftesat e klasave IX, X dhe XI, gjimnazi “Xhavit Ahmeti”, Gjilan.

Liridona Mehmeti shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI e XII, gjimnazi “Xhavit Ahmeti”, Gjilan.

Arlind Ramizi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe certifikatën, gjimnazi “Xhavit Ahmeti”, Gjilan.

Erona Latifi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, gjimnazi “Xhavit Ahmeti”, Gjilan.

Nera Qerimi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII, certifikatën dhe diplomën, gjimnazi “Xhavit Ahmeti”, Gjilan.

Gresë Nuhiu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, certifikatën dhe diplomën, gjimnazi “Xhavit Ahmeti”, Gjilan.

Arta Bunjaku shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII, certifikatën dhe diplomën, gjimnazi “Xhavit Ahmeti”, Gjilan.

Miradije Mustafa shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Asllan Elezi”, Gjilan.

Elvira Tahiri shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Asllan Elezi”, Gjilan.

Naim Zeqirovci shpall të pavlefshme diplomën, certifikatën dhe dëftesën e klasave X, XI,XII , gjimnazi “Xhavit Ahmeti”,Gjilan

Faton Ismajli shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII, gjimnazi “Xhavit Ahmeti”,Gjilan.

Flutura Bllaca shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Xhavit Ahmeti”, Gjilan.