Shpallje, 01.12.2021

Shpallje, 01.12.2021

Shpallje December 01, 2021 - 12:49

Saranda Sallova shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e gjimnazit “17 Shkurti”, Obiliq.

Arbër Gashi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Xhevdet Doda”, Prishtinë.

Fatmir Mrkonja shpall të pavlefshme diplomën, SHMB “Abdyl Frashëri”, Prishtinë.

Syzana Sogojeva shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMLEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Fidan Hoti shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Gjon Buzuku”, Prizren.

“Troi AT” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811302372, Prishtinë.

Bares Aksoy shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I – IX, SHFMU “Meto Bajraktari”, Prishtinë.

Raman Kurti shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I – VIII, SHFMU “Lekë Dukagjini”, Prizren.

Jeton Hoxha shpall të pavlefshme diplomën, SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.