Shpallje, 26.11.2021

Shpallje, 26.11.2021

Shpallje November 26, 2021 - 12:05

Redon Abdullahu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave XI, XII dhe diplomën, SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Redon Abdullahu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “28 Nëntori”, Prishtinë.

Blend Havolli shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Eqrem Çabej”, Prishtinë.

“Vanketo” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër unik identifikues 811443473, Prishtinë.

Alban Osmani shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI- IX, SHFMU “Nexhmi Mustafa”, Besi.

Hamez Bujupi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Abedin Bujupi”, Drenas.

Taulant Jetullahi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Fatime Bujupi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Abedin Bujupi”, Arllat.

Elsa Binaku shpall të pavlefshme dëftesën, klasat VI-IX, SHFMU “Naim Frashëri”, Gllobar.

Abedin Rrukiqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Zenel Hajdini”, Drenas.

Shkurta Zekaj shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.