Shpallje, 22.11.2021

Shpallje, 22.11.2021

Shpallje November 22, 2021 - 11:23

Arta Uka shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

“Fly Ex” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër unik identifikues 811552828, Fushë-Kosovë.

Sebahate Uka shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Gjergj Fishta”, Prishtinë.

Magbule Sogjeva shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Zenel Hajdini”, Prishtinë.

Redon Gashi shpall të pavlefshme diplomën, SHMLEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Sharr Berisha shpall të pavlefshme dëftesën e klasës XI, SHMLEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Floranda Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Shyqeri Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Fitim Gashani shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Zenel Hajdini”, Tërstenik.

Mihrije Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Fatmir Javova shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Kombi-Taxi”, në Drenas.

Daut Pasjaqa shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

DPZ “Er - Aluminium” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80194889, Prizren.

Ardit Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMLT “11 Marsi”, Prizren.

Hasan Bajraktari shpall të pavlefshme diplomën, SHMLT “11 Marsi”, Prizren.

“Monar Group” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811460021, Prizren.

Arianit Salihu shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Merita Zogjani shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Merita Hamiti shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Armend Miftari shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Ardit Ajeti shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Hatixhe Rizani shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I-VIII të SHFMU “Idriz Ajeti”, Pjetershticë.

Elmi Vuniqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Elmi Vuniqi” me nr. 811671800, Lipjan.

Përparim Troshupa shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII, XIII dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Sanije Gashi shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.