Shpallje, 18.11.2021

Shpallje, 18.11.2021

Shpallje November 18, 2021 - 11:05

Ekrem Gashi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

Rinor Zogiani shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Hivzi Sylejmani”, Fushë Kosovë.

Taulant Krasniqi shpall të pavlefshme certifikatën mbi aftësimin profesional, Furrtaria, Prishtinë.

Kastiot Samahodaj shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Nazim Gafurri”, Prishtinë.

Gentrit Samahodaj shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Nazim Gafurri”, Prishtinë.

Lavdim Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHM "Hivzi Sulejmani", Fushë Kosovë.

Jonuz Gashi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Sevdije Mulaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I – V, SHF “Zenel Hajdini”, Tërstenik.

Feride Zogu shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Latif Avdyli shpall të pavlefshme dëftesën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Fitore Kuqica shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Jashar Bala shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Valdet Curri shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Shaban Polluzha”, Korroticë e Epërme.

Pluton Ibriqaj shpall të pavlefshme dëftesën, klasat VI-IX, SHFMU “Xheladin Gashi - Plaku”, Komoran.

Donika Hyseni shpall të pavlefshme dëftesën e viteve X, XI, SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Eron Avdyli shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Dardan Mahmutaj shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Zekirja Rexha”, klasat I-V dhe VI-IX, Gjakovë.

Saranda Luma shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII dhe diplomën e gjimnazit “Hajdar Dushi”, Gjakovë.

Ardian Zhaveli shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hajdar Dushi”, Gjakovë.

Drita Mulaj shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I, II të gjimnazit “Hajdar Dushi”, Gjakovë.

Elion Efendija shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Kadri Kusari”, Gjakovë.

Elbasan Ramadani shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme, gjimnazi “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Ajriz Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër fiskal 60073316, Prizren.

Drilon Morina shpall të pavlefshme diplomën, SHMLT “11 Marsi”, Prizren.