Shpallje, 17.11.2021

Shpallje, 17.11.2021

Shpallje November 17, 2021 - 10:26

Fehmi Gecaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

Rrustem Gashi shpall të pavlefshme diplomën e QSHT “Nikolla Teslla”, Obiliq.

Osman Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

Gzim Maliqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Kushtrim Dili shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Elvana Novoberdaliu shpall të pavlefshme ID kartelën me numër: RE- 2582118, kolegji “AAB”, Prishtinë.

Rilinda Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën, SHM “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Blerim Zogaj shpall të pavlefshme dëftesën e viteve I, II, III dhe diplomën, SHM “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Kevin Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI – IX, SHFMU “Visar Krasniqi”, Drenoc – Malishevë.

Florian Nishori shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI – IX, SHFMU “Ismet Jashari”, Temeqinë – Malishevë.

Violeta Mazreku shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën, SHM “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Ardi Sylaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën, SHM “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Blinera Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII, QAP “Kujtim Krasniqi”, Malishevë.

Vanesa Foniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI – IX, SHFMU “Gjergj Kastrioti”, Lozicë - Malishevë.

Hanife Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Ismail Qemaili”, Bellanicë.

Shkelzen Thaçi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën, SHM “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Rifat Mazreku shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I, II, III dhe diplomën, SHM “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Sabit Javori shpall të pavlefshme dëftesën e viteve I, II, III dhe diplomën, SHM “Lasgush Poradeci”, Kievë.

Besnik Javori shpall të pavlefshme dëftesën e viteve I, II, III dhe diplomën, SHM “Lasgush Poradeci”, Kievë.

Esad Morina shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I – VIII, SHFMU “Bajram Curri”, Malishevë.

Granit Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII, SHMP “Kujtim Krasniqi”, Malishevë.

Gazmend Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VI – IX, SHFMU “Dëshmorët e fshatit Bubavec”, Malishevë.

Blerim Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VI – IX, SHFMU “Dëshmorët e fshatit Bubavec”, Malishevë.

Dardan Gashi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Lasgush Poradeci”, Kievë.

Elidë Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Sadije Kryeziu Thaçi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Kajtaz Ramadani”, Kievë.

Anita Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat, SHFMU “Bajram Curri”, Drenovc.

Nazlije Hoxhaj shpall të pavlefshme dëftesat, SHFMU “Emin Duraku”, Dragobil.

Rinor Gashi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Lasgush Poradeci”, Kievë.

Leutrim Zulfaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VI – IX , SHFMU “Gjergj Fishta”, Senikë – Malishevë.

Fahrije Gjylyqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Emin Duraku”, Dragobil.

Kimete Bytyçi shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Bajram Curri”, Malishevë.

Argjent Rudi shpall të pavlefshme certifikatën me numër 099420199, e lëshuar në Pejë.

Pajtim Gashi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMP “Lasgush Poradeci”, Kievë.

Zenel Brahaj shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Gjergj Fishta”, Senik.

Gentian Ulluri shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën SHM “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Albin Hoti shpall të pavlefshme diplomën, SHMP “Kujtim Krasniqi”, Malishevë.

Xhelan Mazreku shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Emin Duraku”, Dragobil.

Festina Bajra shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Asim Vokshi”, Panorec.

Shkodran Mëziu shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Selim Bërbatovci shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Arbnor Peqani shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Muhamet Ibrahimi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, NTP “Mobilieria Shpejta D”, me nr. biznesi 810718257.

Lumturim Kamishi shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Skënderbeu”, Kaçanik.

Arben Betullahu shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Edurd Zmajlaj shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Dëshmorët e Kombit”, Grejkoc.

Afërdita Selimaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Rizah Përzhaku shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHF “Kongresi i Manastirit”, Studençan.

Ilir Hoti shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Rrustem Kurtishaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Hasan Bungu shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Islam Shala shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Albanë Delijaj shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Shkëndija”, Suharekë.

Edi Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.