Shpallje, 19.10.2021

Shpallje, 19.10.2021

Shpallje October 19, 2021 - 13:22

Lorik Nazmi Vitija shpall të pavlefshme diplomën, SHM "Gjin Gazulli", Prishtinë.

Emrah Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF "Hilmi Rakovica", Kodra e Trimave - Prishtinë.

Blerim Gashi shpall të pavlefshme diplomën SHM "Xhevdet Doda", Prishtinë.

Dr. Rrustem Gashi shpall të pavlefshme diplomën me numër 1396, Fakulteti i Mjekësisë, drejtimi Mjekësi e Përgjithshme, UP “Hasan Prishtina”, Prishtinë.

Alienver Ademay shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Mehmet Akif”, Lipjan.

DPT “Alma Ras” shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër: 70707624 dhe certifikatën e import – eksport me numër fiskal 600606141, Prishtinë.

Arta Prebreza shpall të pavlefshme diplomën, SHMEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Salihe Mullopolci shpall të pavlefshme diplomën, SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Petrit Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Ulpiana”, Lipjan.

Arlinda Gashi shpall të pavlefshme certifikatën, SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Albion Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I - V, SHFMU “Vezir Kolshi”, Baicë - Lipjan.

Besnik Murseli shpall të pavlefshme diplomën, SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Blend Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën, SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Erbinot Bajraktari shpall të pavlefshme diplomën, SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

“Baris Kaan” BI shpall të te pavlefshme certifikatën e biznesit me numër; 70993929, Prizren.

Albion Tahir Syla shpall të pavlefshme diplomën , SHM “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Luljetë Begisholli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHMP "Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka" - Kaçanik.