Shpallje, 18.10.2021

Shpallje, 18.10.2021

Shpallje October 18, 2021 - 14:25

Blerim Kastrati shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Ahmet Thaqi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Kosovar Demaku shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrivci”, Drenas.

Rinor Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Mehdi dhe Sylejman Bytyqi”, klasat VI-IX, Arllat.

Hisen Halila shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Mirjeta Arllati shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12, 13, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Albesion Rexhepi shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Jalldyze Demiri shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Lumurim Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Leutrim Statovci shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810103606, Qendra – c, SHPK, Ferizaj.

Erjon Demiri shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 11, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Aferdita Lekaj shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Shkurte Vata shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12, certifikatën e pikave, TMSH dhe diplomën, SHMGJ “Dr. Shaban Hashani”, Ferizaj.

Enis Ejupi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810145707, B.B - E.E SHPK.

Blerona Grainca shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9, shkolla fillore “Halit Ibishi”, Cernillë.

Enis Idriz shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Driton Shumolli shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9, shkolla fillore “Dëshmorët e Lirisë”, Manastirc.

Haroina Gurgorovci shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Sinavere Koxha shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12, 13 dhe diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Xhemajl Reja shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Sinavere Koxha shpall të pavlefshme licencën e infermierisë, Prishtinë.

“Rizanaj Business House” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me konfirmime, me nr. 810972986, Prizren.

Biznesi Fadilete - Cocaj shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600514287, Prizren.

Femi Haxholli shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT "28Nëntor", Prishtinë.

“ABB SPA” Kosovo Branch shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër: 71301524, Prishtinë.

“Plandental KS” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër: 811317350, Prishtinë.

 

Dijar Bajrami shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII dhe diplomën e SHM “Hivzi Sylejmani”, Fushë Kosovë.