Shpallje, 05.08.2021

Shpallje, 05.08.2021

Shpallje August 05, 2021 - 12:59

“K Group” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën deklaruese, TVSH-ja nr. 330249210, Prizren.

Mehmet Vasija shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810986797, Prizren.

Shiqeri Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I – VIII, SHFMU “Lekë Dukagjini”, Prizren.

Çlirim Muharemi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës VI – IX, SHFMU “Dy Dëshmorët”, Pirane.

Leotrim Shala shpall të pavlefshme dëftesat e klasës VI – IX, SHFMU “Fadil Hisari”, Prizren.

Artan Quni shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600583315, Prizren.


Leart Karavidaj shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, “Loyola Gymnazium”, Prizren.

Drizanë Berisha shpall të pavlefshme dëftesat të vitit X, XI, XII dhe diplomën e gjimnazit “Sami Frashëri”, Prishtinë.

Qëndresa Haliti shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Luigj Gurakuqi”, Batllavë.

Fitnete Tërnava Gërbeshi shpall të pavlefshme dëftesën dhe diplomën e SHM “Hivzi Sylejmani”, Fushë Kosovë.

Arjeta Bahtiri shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Eqrem Çabej”, Prishtinë.

Rinesa Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-5, shkolla fillore “Tefik Çanga” Ferizaj.

Aston Idrizi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 6-9, shkolla fillore “Muharrem Shemsedini”, Fshati i Vjetër.

Gentjana Shkreli shpall të pavlefshme diplomën e nivelit të pestë, “Cambridge School”, Pejë.

Flamur Sherifi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70744171, NSH “DJ Muli”, Ferizaj.