NLB Banka, ftesë për ofertim

NLB Banka, ftesë për ofertim

Shpallje August 04, 2021 - 09:09

Pastrimi i xhamave dhe fasadës së objektit qendror të NLB Bankës SHA.

Ftohen subjektet e interesuara që për nevojat e NLB Bankës t’i paraqesin ofertat e tyre për pastrimin e xhamave dhe fasadës së objektit qendror të NLB Bankës SHA.

Image