Shpallje, 15.07.2021

Shpallje, 15.07.2021

Shpallje July 15, 2021 - 10:30

Almedina Ismajli shpall të pavlefshme certifikatën e maturës të shkollës së mesme, gjimnazi “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Blerton Emini shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Arjeton Lekiqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Arjeta Sllamniku shpall të pavlefshme dëftesat e klasës XI, XII, SHM “Hivzi Sulejmani”, Fushë Kosovë.

Ard Syla shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Ahmet Gashi”, Prishtinë.

Abdullah Kadriu shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM medreseja “Alaudin”, Prishtinë.

Hashim Mulaj shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Nikolla Teslla”, Obiliq.