Shpallje, 13.07.2021

Shpallje, 13.07.2021

Shpallje July 13, 2021 - 10:29

Ndriqim Terziu shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Halil Alidema”, klasa 1- 5, Pozheran.

Ndriqim Terziu shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore të mesme të ulët “Halil Alidema”, klasa 6 - 9, Pozheran.

Halil Hajrullahu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810679011.

“Te Jeti” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810173394.

Xhavit Islami shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810681496.

Hajrije Gashi shpall të pavlefshme kartelën identifikuese të kolegjit “AAB”, RE-3776-17, Prishtinë.

Elda Binaku shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Sadri Lugaxhija shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Taulant Sopa shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Kongresi i Manastirit”, Studençan.

Taulant Sopa shpall të pavlefshme dëftesën I-VIII, SHF “Kongresi i Manastirit”, Studençan.

Adea Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën, SHF gjimnazi “Loyola”, Prizren.

Donika Bylygbashi shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën dhe certifikatën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Shpejtim Elshani shpall të pavlefshme certifikatën, TVSH-ja nr. 601080063, Suharekë.

Gentiana Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, SHM “Ahmet Gashi”, Prishtinë.

Oda Demiri shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, SHM “Ahmet Gashi”, Prishtinë.

Qëndrim Mushica shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Fatime Canolli shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Artan Abrashi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM "Gjon Buzuku", Prizren.

Nazane Bilurdagu shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM "Gjon Buzuku", Prizren.

“Wer by Nina” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 811480772, Prishtinë.