Shpallje, 09.07.2021

Shpallje, 09.07.2021

Shpallje July 09, 2021 - 12:44

Altin Shehu shpall të pavlefshme diplomën për furrtar, QAP, Prishtinë.

Samire Micaj shpall të pavlefshme tri dëftesat dhe diplomën, SHMLM “Luciano Motroni”, Prizren.

“ABC Produkt” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71107019 dhe me nr. fiskal 601178769, Prizren.

Dardan Saramati shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Kaltrina Reshiti shpall të pavlefshme kartelën identifikuese të kolegjit “AAB”, Prishtinë.

NTP “Te Alia” Prishtinë shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80566743.

Blerta Hashani shpall të pavlefshme dëftesat e SHMEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Arben Arllati shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Bujar Mehani shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Alush Thaqi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Arton Shala shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Ali Gashi”, Çikatovë e Re.

Shemsi Çela shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Bajram Curri”, Nekoc.

“Eurojon” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, e lëshuar në Drenas.

Erona Tahiri shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI të gjimnazit “Ahmet Gashi”, Prishtinë.