Shpallje, 07.07.2021

Shpallje, 07.07.2021

Shpallje July 07, 2021 - 12:01

NPT “Besniku” shpall të humbur arkën fiskale me numër serik GK03301337.

Dardan Malushaga shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 811272343 – “DINO SHPK”, Lipjan.

Bekri Bunjaku shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”, Kaçanik.

Mehdi Guraziu shpall të pavlefshme diplomën, SHMLT “11 Marsi”, Prizren.

Ejup Mehmeti shpall të pavlefshme diplomën, SHMLT “11 Marsi”, Prizren.

Era Kastrati shpall të pavlefshme dëftesat e klasës VI – IX, SHFMU “Mati Logoreci”, Prizren.

“Urban House” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit nr. 811284794, Prizren.

Haki Jellici shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM Qendra e Kompetencës, Prizren.

Besart Gashi shpall të pavlefshme diplomën, SHMLT “11 Marsi”, Prizren.

Suad Shala shpall të pavlefshme dëftesat e SHM “Alaudin”, Prishtinë.

Liridon Alshiqi shpall të pavlefshme dëftesat e SHMP “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Sanije Maloku shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

Avdyl Maloku shpall të pavlefshme diplomën e SHMN “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Driton Begolli shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMP “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Xheladin Zymeri shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Faton Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Ardian Binaku shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Afrim Xhylani shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Muharrem Xhemajli shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Safet Shabani shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Bajram Curri”, Nekoc.

Eltina Bahtiri shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

Salihu shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

Arta Dragusha shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Eqrem Çabej”, Prishtinë.

Arteida Berisha shpall të pavlefshme ID – kartelën me numër: Re- 2497/18, kolegji “AAB” - drejtimi infermieri – Prishtinë.

Nexhmedin Saraçi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Nikolla Teslla”, Obiliq.

Zanë Xhuli shpall të pavlefshëm letërnjoftimin dhe pasaportën e Republikës së Kosovës, lëshuar në Prishtinë,