Shpallje, 06.07.2021

Shpallje, 06.07.2021

Shpallje July 06, 2021 - 10:24

Kemajl Halabaku shpall të pavlefshme dëftesat e vitit 1, 2, 3, si dhe diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Bajram Jahiri shpall të pavlefshme dëftesat prej klasës 1 deri 8 të shkollës fillore “28 Nëntori”, Verban.

Burim Jahiri shpall të pavlefshme dëftesat prej klasës 1 deri 8 të shkollës fillore “28 Nëntori”, Verban.

Daut Hajrizi shpall të pavlefshme dëftesën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Mursel Gjokaj shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Kushtrim Janova shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Besnik Dervishi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Ismajl Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Gani Elshani”, Krajkovë.

Kujtim Topalli shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

NTP “Hysi”, me seli në Malishevë, shpall të pavlefshëm biznesin me nr. 600910451.

Suad Shala shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Alaudin”, Prishtinë.

Leutrim Tasholli shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM "Xhevdet Doda" Prishtinë.

Besnik Ademi shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Shalë – Lipjan.

Diellza Shurdhiqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Zeqir Zeqiri shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Zeqir Ra Zeqiri” me nrb. 810724410.

Demir Baftiu shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Skënderbeu”, Kaçanik.

Samir Fazliu shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Bajram Hodaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80663510, Prizren.

Arber Latifi shpall të pavlefshme diplomën, SHMLT “11 Marsi”, Prizren.

NTSH “ATB+CO” shpall të pavlefshme certifikatën deklaruese, TVSH-ja Importues i Vogël, me nr. biznesi 80258925, Prizren.

Indire Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I – VIII, SHFMU “Kongresi i Manastirit”, Studençan.

“Eris Elda” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 812407883, Prizren.

Emir Shuki BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810573461, Prizren.

Ali Xhemalija shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I – VIII, SHFMU “Faik Konica”, Prizren.

“Lali Holding” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH -së me nr. 330484676. rr. “Vëllezërit Fazliu”, nr. 178. Prishtinë.

Besnik Hajvazi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMB “Abdyl Frashëri”, Prishtinë.

Begdin Aliu shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “28 Nëntori”, klasa I-VI, Sadovinë e Jerlive.