Shpallje, 05.07.2021

Shpallje, 05.07.2021

Shpallje July 05, 2021 - 10:29

 

 

“Euro Printy” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810444878, Prishtinë.

Fjolla Kurtolli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Sami Frashëri”, Prishtinë.

Genti Kadrija shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Sokol Syla shpall të pavlefshme certifikatën, diplomën, SHLP “Xhevdet Doda”, Prizren.

Albnor Rexhepi shpall të pavlefshme diplomën e Fakultetit të Ndërtimtarisë, Dega Konstruktiv, UP “Hasan Prishtina”, Prishtinë.

Drilon Shala shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Fatlum Sertolli shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Sevdi Shabani shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Shefqet Gashi shpall të pavlefshme certifikatën AAB, shkolla profesionale “Parukeri”, Prishtinë.

Sadri Llugaxhiu shpall të pavlefshme diplomën e QAF Prizren - Drejtimi kamerier, Suharekë.

Mirjon Samardaxha shpall të pavlefshme dëftesën e klasës XI, SHM “Ahmet Gashi”, Prishtinë.

Lirak Latifi shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Meto Bajraktari”, Prishtinë.

Brendonë Selimi shpall të pavlefshme licencën e punës me numër Ko- 23103-05-22, e lëshuar nga Oda e Infermierëve, Prishtinë.

Valdete Kicaj shpall të pavlefshme diplomën Bachelor, Fakulteti Filozofik, Dega Psikologji, UP “Hasan Prishtina”, Prishtinë.

Trit Bllaca shpall të pavlefshme dëftesën, diplomën dhe certifikatën e Testit të Maturës të SHM “Don Bosko”, Prishtinë.

Gentrit Saraçi shpall të pavlefshme kartelën identifikuese të kolegjit “AAB”, me numër RE-38402-19, Prishtinë.

Jehona Misini shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, XIII, SHML “Kuvendi i Lezhës”, Viti.