Infektuar: 107497
Shëruar: 104054
Vdekur: 2245
Shpallje, 08.06.2021

Shpallje, 08.06.2021

Shpallje June 08, 2021 - 09:30

Mërgim Zeneli shpall të pavlefshme diplomën e SHM kolegji “Univerzum – Aga Xhite”. Ferizaj.

Rrahman Fazlia shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, SHPK “Faku”, Lipjan.

Zenel Beqiri shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, III, IV të SHMLM “Shaqir Hoxha”, Shalë.

Besnike Ibrahmi shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Shemsi Ahmeti”.

Bahri Konjuhi shpall të pavlefshme diplomën e QTSH “Nikolla Teslla”, Obiliq.

Fehmi Avdyli shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme dhe dëftesat e vitit I, II, III, IV të shkollës së mesme “Nikola Tesla”, Obiliq.

Qazim Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Fetah Fetahu shpall të pavlefshme dëftesat e vitit 1, 2, 3, 4, SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Dr. Leutrim Sylejmani shpall të pavlefshme vulën me nr. KO-06920-01, Prishtinë.

Violeta (Enver) Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHMM “ST Mokranjac”, Prishtinë, Drejtimi Teorik, viti 1972-1973.

Dorentina Zejnullahu shpall të pavlefshme dëftesat e vitit X, XI, XII të SHM “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Kastriot Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Autotaksi Isaj Hoxha shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810056334, Prizren.

Shkurte Sadiku shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 812000041, Prizren.

Qamil Sadiku shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810998429, Prizren.

Recep Tac shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Ataturk”, Mamushë.