Infektuar: 107497
Shëruar: 104054
Vdekur: 2245
Shpallje, 04.06.2021

Shpallje, 04.06.2021

Shpallje June 04, 2021 - 09:38

Selvie Sadiku shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Migjeni”, Mitrovicë.

 

 

Rexhep Ramadani shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Luciano Motroni”, Prizren.

Ganimete Ramadani shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Luciano Motroni”, Prizren.

Femija Kastrati shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, ndërmarrja tregtare private “Kastrati”.

Petrit Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Ibadet Cikaqi shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, SHMLM “Luciano Motroni”, Prizren.

Ibadet Cikaqi shpall të pavlefshme dëftesat e vitit III, IV dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Ardit Musliu shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”.

Sead Jusufi, shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XII të shkollës së mesme “Mehmet Isai”, në Gjilan.

Valdrin Sadiku shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI dhe XII të shkollës së mesme “Mehmet Isai”, në Gjilan

Argjend Ismaili shpall të pavlefshme certifikatën e shkollës së mesme të përgjithshme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Avdulla Idrizi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI dhe XII dhe diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Rahim Bunjaku shpall të pavlefshme diplomën për verifikim, shkolla e mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Liridon Alimi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Ramiz Nuhiu shpall të pavlefshme certifikatat e klasave X, XI dhe XII dhe diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Shefket Kadriu shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, në Gjilan.

Edon Musliu shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Merita Nuredini shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI dhe XII dhe diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Meriton Nuredini shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Lorik Ajdari shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Riza Sylejmani shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Lavdim Ibrahimi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Rizah Ismajli shpall të pavlefshme diplomën e shkollës “Mehmet Isai”, Gjilan.

Bajram Mogilla shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XII dhe XIII të shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Bajram Rashiti shpall të pavlefshme diplomën e shkollës “Mehmet Isai”, Gjilan.

Qëndrim Ramadani shpall të pavlefshme diplomën e shkollës “Mehmet Isai”, Gjilan.

Fatlind Rukovci shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI dhe XII të shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Arbnor Arapi shpall të pavlefshme certifikatën dhe diplomën e shkollës së mesme “Mehmet Isai”, Gjilan.

Anjeza Musliu shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Hilmi Rakovica”, Prishtinë.

Ekrem Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Flurim Arifi shpall të pavlefshme diplomën, kolegji “Biznesi”, Prishtinë.

Xhafer Dauti shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Xhavit Ahmeti”.

Endrit Shabani shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Xhavit Ahmeti”.

Sherif Maliqi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Xhavit Ahmeti”.

Leon Kçiku shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Xhavit Ahmeti”.

Anila Gashi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Xhavit Ahmeti”.

Arlind Ramizi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Xhavit Ahmeti”.

Era Ramizi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës “Xhavit Ahmeti”.

Altin Avdiu shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XII dhe diplomën e shkollës së mesme “Xhavit Ahmeti”.

Adrian Kryeziu shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Xhavit Ahmeti”, në Gjilan.

Irsila Shehu shpall të pavlefshme dëftesat e klasës XI, XII dhe diplomën e shkollës “Zenel Hajdini”, Gjilan.

Bashkim Sherifi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Zenel Hajdini”, Gjilan.

Ramadan Avdiu shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, III dhe IV të shkollës së mesme “Zenel Hajdini”, Gjilan.

Hysen Ukshini shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I, II në gjimnaz e III, IV, si dhe diplomën në Shkollën Teknike.

Vjollca Maloku shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Zenel Hajdini”.

Kuvendi Komunal Gjilan shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600535407, e lëshuar më datën 21.02.2011.